måndag 27 maj 2013

Två: Alla sorgliga sagors slut

Och till slut är det de ensamma nätterna som inspirerar henne, när hon inte har någonting kvar att bygga eller skulptera, ingen energi, inga idéer. Anna Regn var den som hade idéer, tänker hon. Hon går långsamt fram och tillbaka under jorden i det knappa ljuset bland sina stora, långsamt pumpande pistonger och kan inte komma på något bättre att göra. När Ida och Abagail blir tillsammans tycks det inte finnas något kvar att prata om och ingen att prata med det om, varken natt eller dag, och Leonidas förkunnar att hennes plats inte är här.

Hon gör det snyggt och smidigt, med all lögn och allt hantverk hon förmår. Hon talar om en längtan eller lockelse, något hon inte riktigt förstår men inte kan, verkar det på de fantastiska elementärkrafter hon fötts med, kosta på att ignorera; hon säger att hon måste vandra över jorden, ensam, för att söka en riktning, en uppgift, kanske ett hem; hon säger att det kanske är något slags spirituellt uppdrag och förmodligen mycket viktigare än hennes liv här.

'Kanske jag ska göra hus igen', säger hon, med en vink till Abagail. 'Jag skulle nog kunna göra det bättre nu.'

Och de låter henne gå. Hon skriver ett testamente, i hemlighet, för att försäkra att huset och alla pengar finns kvar hos bandet. Och hon går mot landets brantaste berg. Hon vet inte vad det heter, men hon kan känna var det finns. Väder och vind viker för henne utan att störa henne, hon håller sig utom synhåll för varje människa på vägen, stenar blir till mat i hennes händer, och resan går lätt.

Hon klättrar uppför berget i en rak linje, utan verktyg, utan att lämna spår. Det är inte ohyggligt högt, och folk har bestigit det förut, och hon hoppas att någon kommer att göra det igen. På krönet skriver hon namnet på alla dem hon älskat, och lugnas när hon ser hur kort listan blir. Hon skriver sitt eget namn, och lämnar ett fingeravtryck, i stenen, och hoppar.


I luften försöker hon komma ihåg ett glatt minne och minns dem alla i en ljus flod av lycka. Hon känner doften av mogna nypon och vinden i ansiktet, och hon känner hopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar