fredag 24 juni 2016

I vår strävan efter självständighet måste vi visa tillit till den andra för att strävan inte ska förfalla till feghet och självrättfärdighet.

Precis som Nazisterna förstört hakkorset har fascismens beröring saboterat konceptet nationell självständighet. Vi kan nu inte välja bort EU utan att samtidigt välja isolationism, nativism, murar, brist på medmänsklighet. Osmidigt, onyanserat och en tragisk symbol för hur vår frihet minskar bara för att det finns Sverigedemokrater och dylika fasciströrelser, men det finns ingenting att göra åt saken innan vi tagit itu med dem.