onsdag 5 december 2012

Om det osynliga fängelset

Om du har sett någon på gatan som står och bråkar med sig själv, har du sett en av dem som vet att de är fängslade. Lukten av billigt begagnat vin, blod och svett och ensamhetens tårar visar vägen, men fängelset självt kan du bara skymta i ögonvrån och i speglar sent på natten och i mörkret under tingens yta. Det är det osynliga fängelset, som följer efter dig överallt.

Det osynliga fängelset har inga murar som stänger dig inne. Du kan faktiskt tro att du är fri. Men det osynliga fängelset fungerar inte så. För att ta ett uttryck från The Matrix är det ett fängelse för tanken. Det är dina tankar som kedjas. I det osynliga fängelset straffas alla möjligheter, alla värderingar, allt hopp. Optimism är en upprorisk, revolutionär handling. Dessa mänskliga konstruktioner måste straffas eftersom de bryter mot naturlagen. De har ingen materiell substans; de har ingen plats i sinnevärlden.

Men om du väntar länge nog kanske de släpper ut dig.