onsdag 15 augusti 2012

Det enda vi ska frukta är själva fruktan

Lidande, smärta, hat, sorg, saknad, ånger; de är skrämmande känslor. Men de är övergående. De varar inte. Vi kan låta dem passera genom oss, låta oss själva uppleva dem, utan fruktan. Känslorna finns bara i tiden, och vi kan stiga ut ur tiden, se på tiden från ett större perspektiv, låta tiden ha sin gång. Vi människor har den förmågan. Vi behöver inte vara rädda för att känna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar