måndag 11 mars 2013

Ge mig mod nog att göra vad jag vill, medkänsla nog att göra vad min nästa vill och ansvarsfullhet nog att vilja det bästa för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar